Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Zpět na stránku Rodinné domy

O nás

Společnost DSP – RD Libouchec s.r.o. založila mateřská společnost Děčínský stavební podnik s.r.o. v roce 2009 jako 100% dceřinou společnost s cílem vybudovat stavební parcely pro výstavbu rodinných a bytových domů v obci Libouchec.

Pozemky určené v územním plánu obce k bytové výstavbě v přírodní lokalitě v okrajové severní části obce Libouchec vložila mateřská společnost při založení dceřiné společnosti jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu své dcery.

Při přípravě projektu „ Vybudování obytné zóny Libouchec – Lány“ se architekti snažili o spojení funkce bydlení s okolní přírodou a možností sportovního vyžití v nedalekém okolí Tiských skal a sousedním sportovním areálu. Při výběru lokality bylo rovněž důležité hledisko infrastruktury, občanské vybavenosti a dopravní dostupnosti.

Po získání všech potřebných povolení bylo vydáno územní rozhodnutí a následně příslušná stavební povolení k budování veškerých inženýrských sítí. Do roku 2011 byly pozemky kompletně zasíťovány a předány správcům sítí – plynové dílo společnosti RWE, vodní dílo vč. splaškové kanalizace Severočeské vodárenské společnosti, elektro s rezervovaným příkonem 25A pro každý pozemek společnosti ČEZ. V roce 2014 byly z 90% dokončeny úpravy místních komunikací. Na zbývajícíh 10% komunikací bude položena vrchní vrstva asfaltového povrchu po dokončení přístupové komunikace ze strany obce Libouchec. Při jednání se starostou obce koncem listopadu byl vznesen požadavek na dokončení této přístupové komunikace nejpozději na jaře 2015. Zároveň byl starosta informován o zprovoznění 7 lamp veřejného osvětlení a o záměru zprovoznit dalších 22 lamp do konce roku 2014. Zbývající lampy do celkového poštu 45 budou zprovozněny počátkem roku 2015.

Prodej těchto stavebních parcel byl zahájen v roce 2011 a do konce roku 2014 bude prodáno celkem 20 parcel, na kterých je vystavěno a zkolaudováno celkem
7 rodinných domů a další 2 jsou před dokončením.

V průběhu roku 2015 se kromě dalšího prodeje stavebních parcel k individuální výstavbě rodinných domů předpokládá s výstavbou prvního bytového domu s deseti bytovými jednotkami.

SPLŇTE SI SEN VLASTNÍHO BYDLENÍ KOUPÍ POZEMKU PRO SVŮJ DŮM

Zpět na stránku Rodinné domy